Dokumenty - Policealna Szkoła Morska w Szczecinie

20 lat
doświadczenia
2004-2024
19 lat
doświadczenia
2004-2023
Przejdź do treści
WYMAGANE DOKUMENTY
Przy ubieganiu się o przyjęcie do szkoły wymagane jest złożenie:
  1. Podanie o przyjęcie do szkoły, kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniami (pobierz formularz pdf )
  2. Oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej (obcokrajowcy - tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)
  3. Złożenie oryginału Morskiego Świadectwa Zdrowia - jeżeli kandydat takie posiada,
  4. Dołączenie sześciu podpisanych imieniem i nazwiskiem fotografii paszportowych,
  5. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej i okazanie dowód wpłaty.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty  przyjmowane są w sekretariacie szkoły pod adresem:
Policealna Szkoła Morska w Szczecinie  
ul. T. Starzyńskiego 8
70-506 Szczecin

od poniedziałku do piątku
w godzinach
od 9.30 do 15.00.

tel. +48 668 067 099
psm@szkolamorska.pl

Zgłoszenia przyjmowane są również drogą elektroniczną - formularz online lub jako załącznik do email, jednakże do czasu zakończenia rekrutacji należy dostarczyć oryginały wymaganych dokumentów.
OPŁATA REKRUTACYJNA
Podczas rekrutacji do szkoły obowiązuje opłata rekrutacyjna w wysokości 200 zł.
Opłaty należy dokonać przelewem bankowym.
Konto bankowe Towarzystwa Krzewienia Wiedzy o Morzu w PKO BP S.A.
nr konta: IBAN PL 75 1440 1143 0000 0000 1497 2487
z dopiskiem: Opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko kandydata.
CZESNE ZA SZKOŁĘ
W roku szkolnym 2024/2025 obowiązuje czesne w wysokości 4 200 zł za każdy semestr nauki.
Opłata pobierana jest za każdy semestr nauki z góry i nie podlega zwrotowi.

Opłata czesnego za pierwszy semestr uiszczana jest po podpisaniu umowy i otrzymaniu przez ucznia rachunku.
Opłaty za kolejne semestry uiszczane są na początku każdego semestru na postawie kolejno wystawianych rachunków.
Istnieje możliwość rozłożenia płatności za szkołę na dogodne raty - więcej...
Wróć do spisu treści