DOKUMENTY - Policealna Szkoła Morska w Szczecinie

Przejdź do treści
REKRUTACJA
WYMAGANE DOKUMENTY

3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej,
5. Sześć fotografii paszportowych,
6. Dowód wpłaty wpisowego (do okazania).


Dokumenty  przyjmowane są w sekretariacie Policealnej Szkoły Morskiej w Szczecinie  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 15.00.
Szczegółowe informacje pod nr tel. +48 668 067 099 lub psm@szkolamorska.pl
 
Zgłoszenia przyjmowane są również drogą elektroniczną (email).
Do czasu zakończenia rekrutacji należy dostarczyć oryginały wymaganych dokumentów.

Przy przyjęciu do Policealnej Szkoły Morskiej wymagane jest posiadanie aktualnego Morskiego Świadectwa Zdrowia.

OPŁATA REKRUTACYJNA

Obowiązuje opłata rekrutacyjna w wysokości 200 zł.
Opłaty należy dokonać przelewem bankowym.

Konto bankowe Towarzystwa Krzewienia Wiedzy o Morzu w PKO BP S.A.
nr konta: IBAN PL 75 1440 1143 0000 0000 1497 2487

z dopiskiem: Opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko kandydata.

Uwaga: Szkoła prywatna - obowiązuje opłata czesnego.

Czesne wynosi 3600 zł za każdy semestr nauki. Łącznie pięć semestrów.
Opłata czesnego za pierwszy semestr uiszczana jest po podpisaniu umowy, na podstawie wystawionego rachunku.
Kolejne opłaty uiszczane są na początku kolejnego semestru na postawie wystawionego rachunku.
Opłata czesnego nie podlega zwrotowi.
Opracowanie: NAVIGARE
Copyright (c) 2004 - 2021
17 lat
doświadczenia
2004-2021
Policealna Szkoła Morska
w Szczecinie
Wróć do spisu treści