KIERUNKI - Policealna Szkoła Morska w Szczecinie

Przejdź do treści
SZKOŁA
Policealna Szkoła Morska w Szczecinie prowadzi kształcenie w zawodach Technik Nawigator Morski oraz Technik Mechanik Okrętowy. Nauka wraz z praktykami trwa 2,5 roku (5 semestrów) w oparciu o programy nauczania opracowane z uwzględnieniem podstaw programowych kształcenia w zawodach Technik Nawigator Morski i Technik Mechanik Okrętowy oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego  2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych  dla marynarzy działu pokładowego (Dz.U. 2014 poz. 258 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego  2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych  dla marynarzy działu maszynowego (Dz.U. 2014 poz. 536 z późn.zm.).
Asolwenci Policealnej Szkoły Morskiej w Szczecinie mogą ubiegać się o odpowiednio:
Powyższe dyplomy wydawane przez Administrację Morską RP uznawane są na całym świecie i uprawniają do zajmowania stanowiska oficera wachtowego/oficera mechanika wachtowego na każdym statku.

Technik Nawigator Morski

Program kształcenia został opracowany na podstawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego, uwzględniając wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie.
Zakes treści progamowych obejmuje zagadnienia wymagane na poziomie pomocniczym na Świadectwo Marynarza Wachtowego oraz na poziomie operacyjnym na Dyplom Oficera Wachtowego.
Minimalną liczbę godzin przewidzianą dla poszczególnych przedmiotów w całym cyklu kształcenia przedstawia poniższa tabela.

l.p.
Przedmiot
W
Ć
L
S
Suma
1
Nawigacja
85
110
35
20
250
2
Astronawigacja
30
30


60
3
Meteorologia i oceanografia
32
6
10

48
4
Urządzenia   nawigacyjne
70

40

110
5
Manewrowaniie statkiem
26


10
36
6
Ratownictwo morskie
1515
7
Łączność morska
14

10

24
8
Bezpieczeństwo nawigacji
52
16

30
98
9
Budowa i stateczność statku
78
30


108
10
Przewozy morskie
45
5


50
11
Zarządzanie statkiem
1515
12
Bezpieczeństwo statku
3636
13
Prawo morskie
2626
14
Ochrona środowiska morskiego
1515
15
Język angielski

100


100
16
Wiedza okrętowa i prace bosmańskie
15
10


25
Technik Mechanik Okrętowy

Program kształcenia został opracowany na podstawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego, uwzględniając wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie.
Zakres treści progamowych obejmuje zagadnienia wymagane na poziomie pomocniczym na Świadectwo Motorzysty Wachtowego oraz na poziomie operacyjnym na Dyplom Oficera Mechanika Wachtowego.
Minimalną liczbę godzin przewidzianą dla poszczególnych przedmiotów w całym cyklu kształcenia przedstawia poniższa tabela.
l.p.
Przedmiot
W
Ć
L
S
Suma
1
Mechanika i wytrzymałość materiałów
2020
2
Termodynamika
26
8


34
3
Teoria i budowa okrętu
50
6


56
4
Okrętowe silniki tłokowe
54

12

66
5
Siłownie okrętowe
42
4

47
93
6
Maszyny i   urządzenia okrętowe
78

24

102
7
Kotły okrętowe
30


2
32
8
Chłodnictwo, wentylacja i klimatyzacja okrętowa
25

15

40
9
Płyny eksploatacyjne
30

11

41
10
Technologia remontów
58

74

132
11
Elektrotechnika i   elektronika okrętowa
73
4
18

95
12
Automatyka okrętowa
36

8
4
48
13
Ochrona środowiska morskiego
2424
14
Język angielski

80


80
15
Bezpieczna   eksploatacja statku
17
4


21
16
Materiałoznawstwo okrętowe
2727
17
Grafika inżynierska

54


54
Copyright by Policealna Szkoła Morska w Szczecinie 2004-2019
Opracowanie: NAVIGARE
Policealna Szkoła Morska w Szczecinie
ul. T.Starzyńskiego 8
70-506 Szczecin

tel. +48 668 067 099
email: psm@szkolamorska.pl
Wróć do spisu treści