KIERUNKI - Policealna Szkoła Morska w Szczecinie

Przejdź do treści
SZKOŁA
Policealna Szkoła Morska w Szczecinie prowadzi kształcenie w zawodach:
- Technik Nawigator Morski,
- Technik Mechanik Okrętowy.

Nauka wraz z praktykami trwa 5 semestrów i odbywa się w oparciu o  programy nauczania opracowane z uwzględnieniem:
- podstaw programowych  kształcenia w zawodach Technik Nawigator Morski oraz Technik Mechanik  Okrętowy,
- ramowych programów szkoleń i  wymagań egzaminacyjnych  dla marynarzy działu pokładowego oraz ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych   dla marynarzy działu maszynowego.

Absolwenci Policealnej Szkoły Morskiej w Szczecinie mogą ubiegać się odpowiednio o:
- Technik Nawigator Morski -  Dyplom Oficera Wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej (Oficer Nawigator),
- Techniik Mechanik Okrętowy - Dyplom Oficera Mechanika Wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej (Oficer Mechanik).

Powyższe  dyplomy wydawane przez Administrację Morską RP uznawane są na całym  świecie i uprawniają do zajmowania stanowiska oficera wachtowego/oficera  mechanika wachtowego na każdym statku.

Technik Nawigator Morski

Program nauczania został opracowany na podstawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego, uwzględniając wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie.
Zakes  treści progamowych obejmuje zagadnienia wymagane na poziomie  pomocniczym na Świadectwo Marynarza Wachtowego oraz na poziomie  operacyjnym na Dyplom Oficera Wachtowego.
Orientacyjną, minimalną liczbę godzin przewidzianą dla poszczególnych przedmiotów w całym cyklu kształcenia przedstawia tabela.*


Technik Mechanik Okrętowy

Program nauczania został opracowany na podstawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego, uwzględniając wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie.
Zakres  treści progamowych obejmuje zagadnienia wymagane na poziomie  pomocniczym na Świadectwo Motorzysty Wachtowego oraz na poziomie  operacyjnym na Dyplom Oficera Mechanika Wachtowego.
Orientacyjną, minimalną liczbę godzin przewidzianą dla poszczególnych przedmiotów w całym cyklu kształcenia przedstawia tabela.*


* Faktyczna liczba godzin przewidziana dla danego przedmiotu zawarta jest w Programie nauczania.
Opracowanie: NAVIGARE
Copyright (c) 2004 - 2021
17 lat
doświadczenia
2004-2021
Policealna Szkoła Morska
w Szczecinie
Wróć do spisu treści