RODO - Policealna Szkoła Morska w Szczecinie

Przejdź do treści
RODO
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:
  • Administratorem danych osobowych jest Policealna Szkoła Morska w Szczecinie, prowadzona przez Towarzystwo Krzewienia Wiedzy o Morzu w ramach swojej działalności statutowej.
adres:
ul. Wały Chrobrego 1-2,
70-500 Szczecin
e-mail: psm@szkolamorska.pl
tel. (+48) 668 067 099, (+48) 91 4809 474,
  • Inspektorem Ochrony Danych jest Przemysław Rajewski
kontakt:
e-mail: iod@szkolamorska.pl
tel. (+48) 668 067 099, (+48) 91 4809 474,
Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych.
                       
Copyright by Policealna Szkoła Morska w Szczecinie 2004-2019
Opracowanie: NAVIGARE
Policealna Szkoła Morska w Szczecinie
ul. T.Starzyńskiego 8
70-506 Szczecin

tel. +48 668 067 099
email: psm@szkolamorska.pl
Wróć do spisu treści