RODO - Policealna Szkoła Morska w Szczecinie

Przejdź do treści
RODO
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Policealna Szkoła Morska w Szczecinie, prowadzona przez Towarzystwo Krzewienia Wiedzy o Morzu w ramach swojej działalności statutowej.
Inspektorem Ochrony Danych jest Przemysław Rajewski

adres:
ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

kontakt:
e-mail: iod@szkolamorska.pl
tel. +48 668 067 099

Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych.
Opracowanie: NAVIGARE
Copyright (c) 2004 - 2021
17 lat
doświadczenia
2004-2021
Policealna Szkoła Morska
w Szczecinie
Wróć do spisu treści