O szkole - Policealna Szkoła Morska w Szczecinie

19 lat
doświadczenia
2004-2023
19 lat
doświadczenia
2004-2023
Przejdź do treści
Policealna  Szkoła Morska w Szczecinie rozpoczęła swoją działalność w 2004 roku. Kształcenie przyszłych oficerów to właśnie nasza oferta skierowana do wszystkich absolwentów szkół średnich.
Naszą załogę stanowią nauczyciele z bogatym doświadczeniem dydaktycznym popartym praktyką pracy na morzu. Prowadzimy zajęcia wyłącznie z przedmiotów zawodowych, w oparciu o własną bazę dydaktyczną oraz w nowoczesnych laboratoriach i symulatorach Politechniki Morskiej w Szczecinie, z którą szkoła ściśle  współpracuje. Panująca w szkole przyjazna i kameralna atmosfera pozwala na poznawanie tajników przyszłego zawodu – oficera nawigatora oraz oficera mechanika lub oficera elektroautomatyka*.
Nasza szkoła jako Morska Jednostka Edukacyjna posiada Certyfikat Uznania wydany przez Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej oraz Certyfikat Zatwierdzenia Systemu Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001:2015, wydany przez LRQA Limited w zakresie prowadzenia przez szkołę kursów i szkoleń objętych postanowieniami Konwencji STCW. Oznacza to, że posiadamy pełną akredytację do prowadzenia szkoleń kwalifikacyjnych na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej i na poziomie operacyjnym w dziale  mechanicznym w żegludze międzynarodowej. Dzięki temu nasi absolwencji mogą ubiegać się o wydanie dyplomów oficerskich - oficera wachtowego (nawigatora), oficera mechanika wachtowego (mechanika) i już niedługo oficera elektroautomatyka*. Uzyskane dyplomy uznawane są na całym świecie i umożliwiają podjęcie dobrze płatnej pracy na stanowiskach oficerskich na morskich statkach handlowych u armatorów polskich jak i zagranicznych.
Ponadto nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w żegludze śródlądowej jak i na lądzie, jako specjaliści w firmach związanych z szeroko rozumianą branżą morską. Zarządzanie flotą czy kadrami morskimi, szkolenia dla załóg pływających i nie tylko, usłygi serwisowe maszyn i urządzeń okrętowych, budowa i remonty statków, produkcja i sprzedaż komponentów morskich, elektrownie wiatrowe na morzu i lądzie - to tylko nieliczne sfery działalności, w których mogą znaleźć zatrudnienie nasi absolwenci.

Jako załoga Policealnej Szkoły Morskiej w Szczecinie stawiamy na wiedzę i umiejętności poparte praktyką.


*Od roku szkolnego 2022/2023 planujemy rozpocząć kształcenie oficerów elektroautomatyków.
Wróć do spisu treści